This site is only a beta versjon, it kan be some incorrect info. If you find something wrong please send mail to info@romsdalrock.com

Click on the routs for more info. Note also that over the picture you can select images if there are more.

Topos
X

Ruteinfo

Slettafossen

Topo Venstre
NrNameDegreeHeightYearCreatorSymbolsComment
1Ziggy Stardust80m1999Lars-Erik Roald
2Dispril8-0m1999Odd-Roar
3Skallebank7-0m0
4Space Oddity70m2002Anne Grete Nebell
5Scary Monsters60m2002Anne Grete Nebell
6Best og være streit50m0
7Wet Dreams6+0m0
8Navn løs7+0m2002Johan Luhr
9En født forbryter6+0m0
10Mossabjønn60m0
11Rabuldrium7-0m1999Odd-Roar
12Lesjalauget5+0m1999Kai Ove Riise
13Blind date60m2000Mette Rye
Topo Hoyre
NrNameDegreeHeightYearCreatorSymbolsComment
14Sumaren eg vog 507+0m0
15Bjøro Hålands Memorials Pitch8-0m0
16Ekspander eller dø70m0
17Slik jeg liker det8/8+0m0
18Navn løs9/9+0m0Climbed by Sindre.
19Åpent prosjekt?Ukjent0m0
20Ta ti!9-0m0Jon Anders Fredriksen
21UsikkertUkjent0m0
22Kabang forlengelse8/8+0m0This is an extension of Kabang!, climbed of Johna Luhr.
23Slettakraft9-/90m0

English is comming

Intro:

Slettafossen er et stort og utfordrende klatrefelt med ruter fra grad 5 og oppover. Flesteparten av rutene ligger rundt grad 6-7, og alle rutene med unntak av en er boltet. Feltet er todelt, med en høyre og venstre del. Venstre del har de letteste rutene. Høyre del er langt høyere gradert, og her kan selv den mest hardbarkede sportsklatrer få noe å bryne seg på. Feltet i sin helhet og rutene varierer i bratthet, men de fleste rutene har et litt under loddrett parti mot ankeret.

Ankomst:

Fra Åndalsnes følges E139 til Verma. Man kjører så videre ut av 60-sonen på stedet, og etter en bratt nedoverbakke og et par svinger er turiststoppet Slettafossen merket på skilt mot høyre.

Parkering:

Turiststoppet på Slettafossen har en liten og en stor parkeringslomme for personbiler. Ikke parkér i lommene merket for buss, da det vanskeliggjør turistvirksomheten på stedet. Fra utsiktspunktet mot elva kan man se klatrefeltet på motsatt side.

Anmarsj:

Fra parkeringsplassen følger man den asfalterte veien over brua som fører til kiosken. Etter kiosken blir veien en grusvei som følges til en grind. Denne skal holdes lukket! Rett etter passering av grinda går det en sti til høyre som krysser et gjerde. Følg denne stien tilbake på oversiden av kiosken. Klatrefeltet åpenbarer seg etter et par hundre meters gange.

Værforhold:

Beliggenheten nede i dalen gir ikke utpregede solforhold på feltet, men Slettafossen er i likhet med andre klatrefelt på Verma bortskjemt med et noe tørrere klima enn øvrige deler av Romsdalen. Dette gjør at man ofte kan oppleve tåke og regn på Åndalsnes, men flotte klatreforhold på Slettafossen. Veggenes noe varierende bratthet gjør at flesteparten av feltets ruter berøres av regn, selv om de er overhengende.

Spesielle forhold:

Rauma elv og Slettafossen passerer under klatrefeltet. På noen ruter skal man skal bare noen meter opp i veggen før verbal kommunikasjon mellom klatrer og sikrer er vanskelig.