This site is only a beta versjon, it kan be some incorrect info. If you find something wrong please send mail to info@romsdalrock.com

Click on the routs for more info. Note also that over the picture you can select images if there are more.

Topos
X

Ruteinfo

Bobleveggen

Topo Venstre
NrNameDegreeHeightYearCreatorSymbolsComment
1Boblevann710m2000Odd-Roar
2Beetle7+11m2001Odd-Roar
3Bad Boy6-11m2000Odd-Roar
4Boblejakkå7-12m2005Kim Herje
5Bobleblues712m2000Odd-Roar
6Boble-eggen bb7+/8-12m2001Bjarte BøKreator: Lars Erik Roald
7Boble-eggen miks7+/8-13m2001Bjarte BøKreator: Lars Erik Roald
8Bobleruta9-/913m2002Sindre SætherKreator: Lars Erik Roald
9Sist, men ikke minst915m2009Thomas VekveKreator: Halvor and Odd-Roar
10Ipanema815m2002Odd-Roar
Topo Høyre
NrNameDegreeHeightYearCreatorSymbolsComment
8Bobleruta9-/913m2002Sindre SætherKreator: Lars Erik Roald
9Sist, men ikke minst915m2009Thomas VekveKreator: Halvor and Odd-Roar
10Ipanema815m2002Odd-Roar
11Verma 10008-/814m2000Odd-RoarExtension to rappel over is 8
12Bare bobler714m2000Odd-Roar
13Rio814m2002Johan Luhr
14Copacabana714m2002Bjarte Bø
15Alle tiders torsdag6-11m2000Anne Grete Nebell
16Langemanns privilegium711m2006Odd-Roar

English is comming

 

Beskrivelse:

Bobleveggen er nok en perle på Verma. Veggen ble påbegynt av Odd-Roar Wiik og Lars-Erik Roald i 2000, og består av en 10-15 meter høy vegg som til dels er svært overhengende. Med femten ruter fra 6- til 9-/9 byr veggen på utfordringer for selv den mest erfarne klatrer. To av rutene på feltet er naturlig sikret, og noen av de mest overhengende rutene har faste slynger. Navnet spiller trolig på en Volkswagen som henger i noen trær i høyrekant av feltet.

Beliggenhet:

Bobleveggen er nok et felt på Verma. Fra Åndalsnes følges E139 nesten helt til Verma. I en slak høyresving rett før 60-sonen er det et stort avkjøringsfelt på venstre hånd.

Parkering:

Parkering på det store avkjøringsfeltet er å foretrekke slik at man slipper unødvendig kryssing av vei. Pass på at traktorveien har fri ankomst.

Anmarsj:

5 minutter. Anmarsjen går langs en traktorvei nedover lia, ta til høyre mot et jorde. Ved jordet tar man til venstre langs en litt gjengrodd traktorvei til et nytt jorde åpenbarer seg. Fortsett videre langs venstre kant av jordet til du ser ei grind i gjerdet. Feltet ligger bak grinda.

Værforhold:

Som de andre feltene på Verma har Bobleveggen noe tørrere klima enn alternativene lenger ned i dalen. Den til dels svært overhengende veggen byr også på muligheter for fin klatring på dager med store nedbørsmengder.

Spesielle forhold:

Ved Bobleveggen er det grunn til å ta spesielt hensyn til dyrket mark både ved feltet og under anmarsjen.