Menu

Login

Denne nettsiden kunne vi ikke tatt fatt på uten det betydelige arbeidet som tidligere har vært lagt ned av de mange ildsjelene bak klatremiljøet i Romsdalen.

Først og fremst vil vi takke Bjarte Bø og Anne Grete Nebell for det utrettelige arbeidet som er lagt ned i boken ”Klatring i Romsdal”. Vi vil også minne om at lengre klatreruter samt historier om klatring i Romsdalen er presentert i boken. Den er for salg i diverse klatrebutikker rundt omkring i landet, samt på nettsiden www.romsdala.com.

For buldrere har Lars Erik Roald og Dag Næss lagt grunnlaget med føreren ”Buldring i Romsdal”. Den kan være noe vanskelig å oppdrive i dag, men vi vil fortsette å oppdatere nettsiden til den inneholder alle problemer som ble kartlagt der. En del av problemene ligger også ute på nettsiden www.buldring.no.

 

Alt arbeidet som er lagt ned av rutekreatører, boltere og klatrere har fra den spede begynnelse produsert en samling klatrefelt i vår egen bakgård. Det er mange navn som burde vært nevnt her. Men av frykt for å glemme noen retter vi en generell takk til alle de som har laget, som fortsatt lager, bolter og pusser nye prosjekter i Romsdalen.